Revell 1/720 USS Massachusetts (BB 59)

broj: 05031
mjerilo; 1:720
dijelova: 68

Krajem tridesetih godina pred drugi svjetski rat SAD počinje sa modernizacijom svoje flote, pa tako i kapitalnih bojnih brodova, te uz klasu North Carolina gradi i četiri slična bojna broda klase South Dakota, među kojima je bio i Massachusetts. Sa istisninom od 39000 tona te nešto kraći i širi od brodova North Caroline klase, te sa max. brzinom od 28 čvorova ta klasa predstavlja najbolje što je do tada sagrađeno. Ti su brodovi imali izvrsnu oklopnu zaštitu, te veliku brzinu i jaku vatrenu moć.

Massachusetts je odmah po izgradnji 1942.godine upućen u područje oko sjeverne Afrike kao podrška i zaštita trupa prilikom invazije. 1943.godine prelazi na Pacifik, gdje djeluje do kraja rata. Godine 1967 odlazi u mirovinu te danas je izložen kao brod-muzej.

Osn. tehnički podaci:   istisnina-39000 t,dužina 207,3 m , naoružanje-topovi 9 x 406 mm, 20 x 127 mm, 64 protuavionska topa od 40 mm i 30 AA topova od 20 mm , dvije rampe sa zrakoplovima za izviđanje i protupodmorničko djelovanje. Pogon parna turbina sa četiri vijka snage 130000 Ks, brzina 28 čvorova.

Maketa:
U kutiji se uz upustvo, koje je dosta pregledno i jednostavno nalazi 68 plastičnih dijelova, dosta loše lijevanih sa puno viška plastike i slabo centriranim kalupima.

Što se tiče razmjere, ona je uglavnom dobra te nema odstupanja ili neslaganja sa mjerilom. Trup broda se sastavlja iz četiri dijela, tako da se može odmah napraviti maketa u vodenoj liniji (što toplo preporučam)ili sa cijelim trupom i sa jadnim stalcima. Sve bi to bilo fino kada bi gornji i donji dijelovi trupa naljegali i baš je to jedna od nekoliko najlošijih stvari na maketi, pa je jednostavnije brod napraviti u vodenom okruženju nego sakriti liniju spoja.

Druga zamjerka je kod spajanja trupa i palube koja dolazi u jednom komadu. Kada odstranimo višak plastike i neravnine nadgrađe broda je dosta dobro detaljirano uzmemo li u obzir mjerilo.

Cijevi glavnih topova od 406 mm su užasne te ih obavezno treba zamjeniti onima "domaće izrade". Za razliku od tih topova, oni manji prolaze, te kada se obojaju ne izgledaju loše. Na jarbolima i tornju nema detalja kao što su antene i sl., ali uzevši u obzir mjerilo dovoljno su tanki i dobri, pa uz nešto dodatnog truda da se fino srediti. Katapulti sa zrakoplovima i kranom su korektni i najefektniji na maketi.

Bojanje makete nije komplicirano jer je brod standardno obojan sivom bočne strane i sivo-plavom gornje površine,uz veći dio palube u boji drveta. U sastavnici je data shema kako je brod izgledao 1945.godine. Jedino na prednjem dijelu uz sidro treba staviti broj 59. Za bojanje detalja morate se opskrbiti dodatnom literaturom.Na upustvu stoji godina 1997 kao godina izdavanja, međutim možda samo sastavnice i kutije, jer dijelovi su dosta loši i za Revell, te mi se čini da je po starom običaju riječ o nečijem starom kalupu u novijoj ambalaži. No sve u svemu maketa zahtjeva dosta truda i dorada, ali rezultat je uzevši sve u obzir vrlo dobar i isplati se.

Miroslav Pavrlišek

Povratak