3. KUP GRADA OSIJEKA
U PLASTIČNOM MAKETARSTVU
26. travnja 2003.

    Pozivamo vas da nam se pridružite  26. travnja 2003. godine na 3. kupu grada Osijeka u plastičnom maketarstvu.

Takmičenje će se održati u Elektrotehničkoj i prometnoj školi, Istarska 1c.

Makete će se primati od 8 - 10 sati, a rezultati će se objaviti u 16 sati. Prijava će se naplaćivati u iznosu od 40 kn, na naplaćivat će se po takmičaru, ne po broju maketa koju natjecatelj prijavljuje. Znači da svaki natjecatelj može nastupiti sa proizvoljnim brojem maketa za samo 40 kn.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih maketa za postojanje samostalne kategorije (barem 4 natjecatelja), prijavljene makete će biti premještene u najbližu srodnu kategoriju.

Zainteresirani nam se za sve ostale pojedinosti mogu javiti i na telefon 031/281-284 - Željko Segin.

Nagrade su sljedeće:

- medalje za prva tri mjesta u kategorijama
- pehar za najbolju maketu natjecanja

 

Predviđene kategorije (ovo dolje navedeno je podložno promijenama):

KATEGORIJA

OPIS

MJERILO

Z1

ZRAKOPLOVI

1/72 i manji

Z2

ZRAKOPLOVI

1/48 i veći

VV1

VOJNA VOZILA

1/35

VV2

VOJNA VOZILA

1/76, 1/72

CV

CIVILNA VOZILA

SVA MJERILA

B1

BRODOVI

SVA MJERILA

F

FIGURE

SVA MJERILA

ZD1

ZRAKOPLOVI DIORAME

1/72 i manji

ZD2

ZRAKOPLOVI DIORAME

1/48 i veći

VVD1

VOJNA VOZILA DIORAME

1/35

VVD2

VOJNA VOZILA DIORAME

1/76, 1/72

SF

SCIENCE FICTION

SVA MJERILA

J

JUNIORI SVA MJERILA

Također prihvatamo sve savijete i prijedloge. Ako imate nešto pošaljite na naš mail: zeljko.segin@os.hinet.hr

Za sve natjecatelje predviđamo ručak. Molili bi da nam se unaprijed javite ako budete dolazili (barem tjedan ili dva ranije), radi točnijeg broja ljudi za ručak.

Velika karta grada se nalazi ovdje (600 kb), a detaljnija ovdje (140 kb).

Povratak